แบบฟอร์มการลงทะเบียน/ Visitor Registration Form
กรุณากรอกข้อมูลในช่องข้างล่างให้ครบถ้วน เพื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Please complete the registration form below (Your information will be strictly confidential)
www.trafs.net
www.thailandhoreca.com

Visitor Registration Code | รหัสลงทะเบียน :

Enter visitor registration code to win to chance premium reward.
If you do not have a visitor registration code, Can use this code "TRF101" to register.

ใส่ Visitor Registration Code เพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ จากการลงทะเบียนล่วงหน้า
หากท่านไม่มีรหัสลงทะเบียน สามารถใช้รหัสนี้เพื่อลงทะเบียนได้ "TRF101"
 
อีเมล์ | E-mail : *

Please enter your email for registration.
กรุณากรอกอีเมลของท่านสำหรับลงทะเบียนเขัาร่วมงาน